Diğer Kategoriler Yoluyla Green Card

1- Özel Göçmen Olarak Green Card Başvurusu

  • Din görevlisi

ABD'ye kar amacı gütmeyen dini bir kuruluşta çalışmak için gelen bir dini mezhebe mensup olmayı gerektirir.

  • Özel göçmen çocuk

Ebeveyni tarafından istismar edilmiş, terk edilmiş veya ihmal edilmiş bir çocuk olmayı ve SIJ (Special Immigrant Juveniles) statüsüne sahip olmayı gerektirir.

  • Uluslararası bir yayıncı

ABD'de medyanın bir üyesi olarak çalışmaya gelen kişiler için geçerlidir.

  • Uluslararası bir örgütün çalışanı ve ailesi veya NATO-6 çalışanı ve ailesi 

Bazı uluslararası örgütlerin ve NATO’nun emekli memurları veya çalışanları ile yakın aile üyelerini içerir.

2- Mülteci veya Sığınmacı Olarak Green Card Başvurusu

Siyasi bir sığınmacı olarak Green Card başvurusu yapabilmek için bu unvanın başvuru yapacak kişiye en az 1 yıl önceden verilmiş olması gerekmektedir.

Mülteci olarak Green Card başvurusu yapabilmek için başvuruyu yapacak kişinin en az 1 yıl önce mülteci olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3- İnsan Ticareti ve Suç Mağdurları İçin Green Card Başvurusu

İnsan ticareti mağdurunun göçmen olmayan T vizesine sahip olması gerekmektedir.

Suç mağdurunun göçmen olmayan U vizesine sahip olması gerekmektedir.

4- İstismar Kurbanları İçin Green Card Başvurusu

Bir ABD vatandaşının veya yasal daimi ikamet sahibinin İstismar edilmiş eşi, ebeveyni ya da 21 yaşını aşmamış bekâr çocukları bu kategoride Green Card başvurusunda bulunabilir.

5- Kayıt Yoluyla Green Card Başvurusu

1 Ocak 1972 tarihinden önce yasadışı olarak olsa bile ABD’ye girmiş ve halen ABD’de ikamet edenler Green Card başvurusunda bulunabilirler.

6- Yabancı Diplomatlar İçin Green Card Başvurusu

ABD’de yabancı bir diplomatın çocuğu olarak dünyaya gelenler Green Card başvurusu yapabilir.

ABD’de yabancı bir diplomat veya yüksek rütbeli görevli olarak bulunanlar evlerine dönemedikleri takdirde Green Card başvurusunda bulunabilir.

TELEFON ET WHATSAPP

VİZE ÇÖZÜM MERKEZİ

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

BAŞVURU TAKİP

!

HIZLI BAŞVURU FORMU

!
!