Amerika EB-5 Vizesi (Göçmen Yatırımcı Programı Yoluyla Green Card)

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programı, en azından 10 nitelikli çalışan için tam zamanlı pozisyonlar yaratacak olan ABD'deki yeni bir ticaret kuruluşunda en az 1 milyon dolar veya hedefli bir yatırım alanında (Targeted Employment Area) 500.000 dolar yatırım yapmayı gerektirir.

EB-5 Amerika Göçmen Yatırımcı Programı kapsamında, Amerika’da bir işyeri açmak isteyen girişimciler (aynı zamanda eşleri ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocukları) aşağıdaki koşulları yerine getirirlerse Green Card başvurusunda bulunabilirler:

  • Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari bir işletmeye gerekli yatırımları yapmak
  • Kalifiye ABD'li işçiler için 10 sürekli tam zamanlı iş pozisyonu yaratmak veya var olan pozisyonları korumak

Amerikan Kongresi, yabancı yatırımcılar tarafından iş yaratmak ve sermaye yatırımlarıyla ABD ekonomisini canlandırmak için 1990'da EB-5 Programı'nı yaratmıştır. EB-5 programı USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) tarafından yönetilmektedir. Başlangıçta 1992 yılında pilot olarak yürürlüğe giren ve o zamandan beri düzenli olarak yetkilendirilen bu program uyarınca yatırımcılar, ekonomik büyümeyi teşvik eden tekliflere dayalı olarak USCIS tarafından belirlenen bölgesel merkezlere yatırım yaparak EB-5 vize sınıflandırmasına ve Green Card almaya hak kazanabilirler.

Tüm EB-5 yatırımcıları 29 Kasım 1990'dan sonra kurulmuş ticari bir girişim olan yeni bir ticari işletmeye yatırım yapabilirler. Eğer 29 Kasım 1990'da veya daha önce kurulan bir ticari işletmeyi satın alırlarsa, mevcut işletme yeni bir ticari teşebbüsün ortaya çıkacağı şekilde yeniden yapılandırılmalı veya yeniden düzenlenmelidir ve işletme yatırım sayesinde net değer veya personel sayısı bakımından en az %40 oranında artış kazanmış olmalıdır.

​ **Ticari işletme, yasalar çerçevesinde kar amacı güden herhangi bir işi sürekli olarak yürüten işletmelere denir. Bu işletmeler; şahıs şirketi, ortaklık, holding, ortak girişim, tüzel bir kişilik ya da kamu veya özel sektöre ait diğer varlıklar olabilir.

TELEFON ET WHATSAPP

VİZE ÇÖZÜM MERKEZİ

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

BAŞVURU TAKİP

!

HIZLI BAŞVURU FORMU

!
!